Op 16 maart voerde ACV provincie Antwerpen actie voor en in het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Vanaf de zomer krijgen de schoolverlaters hier misschien zélf mee te maken, dus informeerden we de jongeren over het jeugdloon en wat dit voor hen zou betekenen. Enkele van deze jongeren wilden hierover een woordje kwijt voor de camera. Deze laatstejaars vertellen ons wat zij er van vinden om het jeugdloon opnieuw in te voeren.

F*ck jeugdloon

F*ck jeugdloon! Jongeren zouden eens moeten weten... !

Opslået af ACV provincie Antwerpen på 4. april 2017

De boodschap is duidelijk: jongeren zijn verontwaardigd! Dit werkt demotiverend!
"Het is niet omdat we jonger zijn, dat we minder verdienen. Wij hebben niet minder rechten."

 

Deze morgen, 21 maart trokken 15000 werknemers uit de Social Profit door de straten van Brussel. Het is voor hen tandenbijtend afwachten op een nieuw sociaal akkkoord voor de sector. De aanvallen op de sector vanuit de regering zijn niet bij te houden. Wij waren ook aanwezig met onze actie Fuck Jeugdloon en mochten heel wat positieve reacties ontvangen. Opvallend was de grote aanwezigheid van jongeren in de manifestatie, die waarlijk geschokt waren met wat men van plan is met de jeugdlonen

Ook de militanten van het Zuid-West-Vlaamse Beroepsbestuur van de metaal- en textielsectoren zien de jeugdlonen liever niet terugkomen. Vandaag namen zij het engagement op om de jeugdlonen te agenderen op de ondernemingsraden van hun bedrijven. Daar wordt tegelijkertijd voorgesteld om, ook naar buiten, heel duidelijk te stellen dat in 'hun bedrijven' jongeren mogen rekenen op een eerlijk en volwaardig loon. De bijzonder negatieve (geplande) regeringsmaatregel wordt ook zo vanuit het bedrijfsleven gecounterd. Wie in West-Vlaanderen komt werken krijgt Waardig Werk én een Waardig loon.
Als de regering met haar plan doorgaat, zullen deze militanten hier binnen de bedrijven verder actie rond voeren... Jong en oud(er) zij aan zij.

Ook de Vlaamse Jeugdraad loop niet warm over het idee om opnieuw jeugdlonen in te voeren in België.

"Dit laat ons niet na om om hier vanuit de Vlaamse Jeugdraad een standpunt rond te vormen en een duidelijk signaal te brengen. Een minimumloon moet een salaris zijn dat de jongere in staat stelt een waardig en autonoom leven uit te bouwen. Ook al zegt men enkel het brutoloon aan te passen en niets te wijzigen aan het nettoloon, willen we hier als jeugdraad heel duidelijk over zijn. Een lager minimumloon voor (laaggeschoolde) jongeren, die vaak al horen tot de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, is discriminatie op basis van leeftijd en kan dus voor ons niet door de beugel.

We volgen hierin het standpunt van het Europees Jeugdforum: gelijke betaling voor gelijk werk."

https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/degressieve-minimumlonen-voor-21-jarigen

 

Niet enkel de (bruto)lonen van jonge werknemers in België staan onder druk. In heel Europa stijgt de productiviteit, de lonen van topmanagers en de bedrijfwinsten. De lonen van (jonge) werknemers volgen echter niet.

De Europese Vakverbond (EVV) lanceert #OurPayRise campagne, een algemene loonsverhoging voor alle werknemers in Europe.

Er zijn verscheidene actiepunten voor deze loonsverhoging: sterk sociaal overleg, loonkloof dichten, verhoging van de minimumlonen en geen precaire arbeid.

Meer info en materiaal vind je op: www.payrise.eu

Happening now! De jonge ACV afgevaardigden van de Voeding en Dienstensectoren discussiëren en wisselen alternatieven voor een jeugdloon uit. 'Een gerichte aanpak om alle jongeren aan een goede job te helpen is beter dan een brutoloon verlaging voor iedereen!'

Bij de begrotingsopmaak in oktober 2016 besliste de regering om de brutolonen te verlagen voor jonge werknemers onder de 21.
Begin deze week bleek op aangeven van ACV Jongeren dat dit een zware budgettaire impact kan hebben. Deze maatregel kan de schatkist tientallen miljoenen euro kosten, terwijl de regering bij de begrotingsopmaak nog uitging van een opbrengst van 20 miljoen. Ook de Raad van State is in een advies zeer kritisch over de invoering van lagere jeugdlonen. Bovendien spraken de sociale partners in het ontwerp IPA af om zelf voorstellen uit te werken om  de tewerkstelling van jonge werknemers te bevorderen.
ACV Jongeren is dan ook tevreden dat minister Peeters gisteren besliste om dit plan on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.

Als reactie op onze acties stelt de regering de lagere minimumlonen voor jongeren uit. Vakbonden en werkgevers krijgen de kans om alternatieven te formuleren.

http://www.demorgen.be/nieuws/regering-stelt-lagere-minimumlonen-uit-b2a655d8/ - De Morgen 25 januari 2017

ACV Jongeren op het radionieuws om de invoering van de jeugdlonen aan te vechten.