ACV Jongeren blijft campagne voeren tegen jeugdlonen

Designed by Freepik

Bij de begrotingsopmaak in oktober 2016 besliste de regering om de brutolonen te verlagen voor jonge werknemers onder de 21.

Begin deze week bleek op aangeven van ACV Jongeren dat dit een zware budgettaire impact kan hebben. Deze maatregel kan de schatkist tientallen miljoenen euro kosten, terwijl de regering bij de begrotingsopmaak nog uitging van een opbrengst van 20 miljoen. Ook de Raad van State is in een advies zeer kritisch over de invoering van lagere jeugdlonen. Bovendien spraken de sociale partners in het ontwerp IPA af om zelf voorstellen uit te werken om  de tewerkstelling van jonge werknemers te bevorderen.
ACV Jongeren is dan ook tevreden dat minister Peeters gisteren besliste om dit plan on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *