Designed by Freepik

Laat de regering weten dat je niet akkoord gaat met een kortzichtige maatregel  als het jeugdloon. Je denkt verder dan je neus lang is en beseft dat het 'netto evenveel' van deze regering de opbouw van rechten in de sociale zekerheid te zwaar ondermijnt. Op termijn verliezen in ruil voor kort gewin?

Neen bedankt! Teken de petitie NU.

Ook de militanten van het Zuid-West-Vlaamse Beroepsbestuur van de metaal- en textielsectoren zien de jeugdlonen liever niet terugkomen. Vandaag namen zij het engagement op om de jeugdlonen te agenderen op de ondernemingsraden van hun bedrijven. Daar wordt tegelijkertijd voorgesteld om, ook naar buiten, heel duidelijk te stellen dat in 'hun bedrijven' jongeren mogen rekenen op een eerlijk en volwaardig loon. De bijzonder negatieve (geplande) regeringsmaatregel wordt ook zo vanuit het bedrijfsleven gecounterd. Wie in West-Vlaanderen komt werken krijgt Waardig Werk én een Waardig loon.
Als de regering met haar plan doorgaat, zullen deze militanten hier binnen de bedrijven verder actie rond voeren... Jong en oud(er) zij aan zij.

ACV Jongeren: Dit is geen besparingsmaatregel, want Jongerenlonen kosten de staat geld!

Een verlaging van de minimumlonen voor jongeren gaat geld kosten, en vooral: het wordt een maat voor niets. Dat vreest ACV Jongeren.

http://www.demorgen.be/binnenland/-lagere-minimumlonen-kosten-de-staat-geld-b7aa3659/
De Morgen, 24 januari 2017

'Solidariteit tussen generaties kan echter alleen maar bestaan indien ook voor ons, jongeren, het basisprincipe "loon naar werk" ten volle geldt', schrijven Wim Soons en Justien Boussauw van Jong CD&V.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/om-als-jongere-je-steentje-te-kunnen-bijdragen-moet-je-wel-loon-naar-werken-krijgen/article-opinion-740591.htmlKnack, 16/8/2016