Deze morgen, 21 maart trokken 15000 werknemers uit de Social Profit door de straten van Brussel. Het is voor hen tandenbijtend afwachten op een nieuw sociaal akkkoord voor de sector. De aanvallen op de sector vanuit de regering zijn niet bij te houden. Wij waren ook aanwezig met onze actie Fuck Jeugdloon en mochten heel wat positieve reacties ontvangen. Opvallend was de grote aanwezigheid van jongeren in de manifestatie, die waarlijk geschokt waren met wat men van plan is met de jeugdlonen

Ook de Vlaamse Jeugdraad loop niet warm over het idee om opnieuw jeugdlonen in te voeren in België.

"Dit laat ons niet na om om hier vanuit de Vlaamse Jeugdraad een standpunt rond te vormen en een duidelijk signaal te brengen. Een minimumloon moet een salaris zijn dat de jongere in staat stelt een waardig en autonoom leven uit te bouwen. Ook al zegt men enkel het brutoloon aan te passen en niets te wijzigen aan het nettoloon, willen we hier als jeugdraad heel duidelijk over zijn. Een lager minimumloon voor (laaggeschoolde) jongeren, die vaak al horen tot de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt, is discriminatie op basis van leeftijd en kan dus voor ons niet door de beugel.

We volgen hierin het standpunt van het Europees Jeugdforum: gelijke betaling voor gelijk werk."

https://vlaamsejeugdraad.be/nieuws/degressieve-minimumlonen-voor-21-jarigen