Niet enkel de (bruto)lonen van jonge werknemers in België staan onder druk. In heel Europa stijgt de productiviteit, de lonen van topmanagers en de bedrijfwinsten. De lonen van (jonge) werknemers volgen echter niet.

De Europese Vakverbond (EVV) lanceert #OurPayRise campagne, een algemene loonsverhoging voor alle werknemers in Europe.

Er zijn verscheidene actiepunten voor deze loonsverhoging: sterk sociaal overleg, loonkloof dichten, verhoging van de minimumlonen en geen precaire arbeid.

Meer info en materiaal vind je op: www.payrise.eu

Happening now! De jonge ACV afgevaardigden van de Voeding en Dienstensectoren discussiëren en wisselen alternatieven voor een jeugdloon uit. 'Een gerichte aanpak om alle jongeren aan een goede job te helpen is beter dan een brutoloon verlaging voor iedereen!'

Designed by Freepik

Bij de begrotingsopmaak in oktober 2016 besliste de regering om de brutolonen te verlagen voor jonge werknemers onder de 21.

Begin deze week bleek op aangeven van ACV Jongeren dat dit een zware budgettaire impact kan hebben. Deze maatregel kan de schatkist tientallen miljoenen euro kosten, terwijl de regering bij de begrotingsopmaak nog uitging van een opbrengst van 20 miljoen. Ook de Raad van State is in een advies zeer kritisch over de invoering van lagere jeugdlonen. Bovendien spraken de sociale partners in het ontwerp IPA af om zelf voorstellen uit te werken om  de tewerkstelling van jonge werknemers te bevorderen.
ACV Jongeren is dan ook tevreden dat minister Peeters gisteren besliste om dit plan on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.

Als reactie op onze acties stelt de regering de lagere minimumlonen voor jongeren uit. Vakbonden en werkgevers krijgen de kans om alternatieven te formuleren.

http://www.demorgen.be/nieuws/regering-stelt-lagere-minimumlonen-uit-b2a655d8/ - De Morgen 25 januari 2017

ACV Jongeren op het radionieuws om de invoering van de jeugdlonen aan te vechten.

De Tweede Kamer in Nederland heeft unaniem ingestemd met de aanpassing van de Wet minimum(jeugd)loon in Nederland. In de praktijk betekent dat 22 jarigen vanaf 1 juli 2017 een volwassen loon krijgen. Ook de lonen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaan flink omhoog. In 2019 gaat de tweede verhoging in, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon. En te zeggen dat de Regering in België dit wil invoeren...

Meer info: www.youngandunited.nl

Begin oktober brak een debat uit over de lonen van topartsen. ‘250 000 euro bruto is voldoende, maar het mag zeker niet minder zijn’, liet neurochirurg Guido Dua optekenen. Met studies tot 32 jaar, 25 000 euro aan opgebouwde schulden als assistent en weinig pensioenrechten aan de start van zijn loopbaan rechtvaardigt de arts zijn loon. Wat moeten de werknemers jonger dan 21 jaar hiervan denken nu de federale regering de minimumlonen van werknemers jonger dan 21 jaar verlaagt? Jeugdlonen lager dan het officiële minimumloon is een platte leeftijdsdiscriminatie. Het is het geleverde werk dat tot verloning leidt, niet de leeftijd. Met deze maatregel worden 45 000 jonge werknemers getroffen.

Lees de opinie 'Deze regering houdt niet van jongeren' van Tom Vrijens (ACV Jongeren) op de blog Voor Verbetering Vatbaar.