Designed by Freepik

Laat de regering weten dat je niet akkoord gaat met een kortzichtige maatregel  als het jeugdloon. Je denkt verder dan je neus lang is en beseft dat het 'netto evenveel' van deze regering de opbouw van rechten in de sociale zekerheid te zwaar ondermijnt. Op termijn verliezen in ruil voor kort gewin?

Neen bedankt! Teken de petitie NU.

Niet enkel de (bruto)lonen van jonge werknemers in België staan onder druk. In heel Europa stijgt de productiviteit, de lonen van topmanagers en de bedrijfwinsten. De lonen van (jonge) werknemers volgen echter niet.

De Europese Vakverbond (EVV) lanceert #OurPayRise campagne, een algemene loonsverhoging voor alle werknemers in Europe.

Er zijn verscheidene actiepunten voor deze loonsverhoging: sterk sociaal overleg, loonkloof dichten, verhoging van de minimumlonen en geen precaire arbeid.

Meer info en materiaal vind je op: www.payrise.eu

Happening now! De jonge ACV afgevaardigden van de Voeding en Dienstensectoren discussiëren en wisselen alternatieven voor een jeugdloon uit. 'Een gerichte aanpak om alle jongeren aan een goede job te helpen is beter dan een brutoloon verlaging voor iedereen!'

De Tweede Kamer in Nederland heeft unaniem ingestemd met de aanpassing van de Wet minimum(jeugd)loon in Nederland. In de praktijk betekent dat 22 jarigen vanaf 1 juli 2017 een volwassen loon krijgen. Ook de lonen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaan flink omhoog. In 2019 gaat de tweede verhoging in, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon. En te zeggen dat de Regering in België dit wil invoeren...

Meer info: www.youngandunited.nl