Jeugdloon?

Lager brutoloon voor jongeren moet 20 miljoen euro besparen?

De federale regering Michel lanceerde bij de opmaak van de begroting 2017 de herinvoering van de verlaagde brutolonen voor jongeren. Ook wel jeugdlonen genoemd. De regering verbloemt deze verlaging van de brutolonen met het codeterm startersbanen' voor jongeren.

Het brutoloon wordt in het voorstel verminderd met 6% per jaar beneden de 21 jaar. Een werknemer van 20 jaar zal een brutoloon van 94% ontvangen. De werknemer van 19 en 18 jaar respectievelijk 88% en 82%. Deze verlaging van de brutolonen is zowel van toepassing op de minimumlonen als alle lonen onderhandeld door vakbonden en werkgevers.

Met reacties van ACV Jongeren en andere jongerenorganisaties zou het brutoloon dalen voor wie jonger is dan 21, maar netto houdt de jongere hetzelfde over. De staat zou het verschil bij met een premie.

In de begroting van 2017 moest deze ingreep 20 miljoen euro opleveren, door een verhoopte tewerkstellingsgroei met 1.000 (waw, zeg) jobs.

Geruisloos door Parlement?

Op 9 januari lanceert de federale regering Michel een amendement op de wet Wendbaar en Werkbaar Werk, aka 'Wet Peeters'. Dit amendement is de startersbanen voor jongeren. Zonder (publiek) debat dreigen 50.000 jonge werknemers vanaf 1 april minder brutoloon ontvangen.

ACV Jongeren reageert via het radio nieuws en via de krant op 24 januari. De premies om het nettoloon te behouden zullen de staat enkel geld kosten. Dit kan oplopen tot 70 miljoen euro oplopen. Waardoor deze premie snel onder druk zal komen staan en we eindigen met een platte loonverlaging.

De lagere minimumlonen voor jongeren komen er (voorlopig) niet. De regering heeft de wetteksten op het laatste nippertje ingetrokken en uitgesteld op 24 januari. Vakbonden en werkgevers krijgen tot 31 maart om alternatieven voor te stellen.

Lees meer uitgebreide argumentatie en alternatieven