Als reactie op onze acties stelt de regering de lagere minimumlonen voor jongeren uit. Vakbonden en werkgevers krijgen de kans om alternatieven te formuleren.

http://www.demorgen.be/nieuws/regering-stelt-lagere-minimumlonen-uit-b2a655d8/ - De Morgen 25 januari 2017

ACV Jongeren op het radionieuws om de invoering van de jeugdlonen aan te vechten.

ACV Jongeren: Dit is geen besparingsmaatregel, want Jongerenlonen kosten de staat geld!

Een verlaging van de minimumlonen voor jongeren gaat geld kosten, en vooral: het wordt een maat voor niets. Dat vreest ACV Jongeren.

http://www.demorgen.be/binnenland/-lagere-minimumlonen-kosten-de-staat-geld-b7aa3659/
De Morgen, 24 januari 2017

De Tweede Kamer in Nederland heeft unaniem ingestemd met de aanpassing van de Wet minimum(jeugd)loon in Nederland. In de praktijk betekent dat 22 jarigen vanaf 1 juli 2017 een volwassen loon krijgen. Ook de lonen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaan flink omhoog. In 2019 gaat de tweede verhoging in, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon. En te zeggen dat de Regering in België dit wil invoeren...

Meer info: www.youngandunited.nl

Begin oktober brak een debat uit over de lonen van topartsen. ‘250 000 euro bruto is voldoende, maar het mag zeker niet minder zijn’, liet neurochirurg Guido Dua optekenen. Met studies tot 32 jaar, 25 000 euro aan opgebouwde schulden als assistent en weinig pensioenrechten aan de start van zijn loopbaan rechtvaardigt de arts zijn loon. Wat moeten de werknemers jonger dan 21 jaar hiervan denken nu de federale regering de minimumlonen van werknemers jonger dan 21 jaar verlaagt? Jeugdlonen lager dan het officiële minimumloon is een platte leeftijdsdiscriminatie. Het is het geleverde werk dat tot verloning leidt, niet de leeftijd. Met deze maatregel worden 45 000 jonge werknemers getroffen.

Lees de opinie 'Deze regering houdt niet van jongeren' van Tom Vrijens (ACV Jongeren) op de blog Voor Verbetering Vatbaar.

'Solidariteit tussen generaties kan echter alleen maar bestaan indien ook voor ons, jongeren, het basisprincipe "loon naar werk" ten volle geldt', schrijven Wim Soons en Justien Boussauw van Jong CD&V.

http://www.knack.be/nieuws/belgie/om-als-jongere-je-steentje-te-kunnen-bijdragen-moet-je-wel-loon-naar-werken-krijgen/article-opinion-740591.htmlKnack, 16/8/2016