In de zomer werd het al aangekondigd, maar nu ligt het officieel op tafel: de jongerenlonen zijn terug en worden verpakt onder de noemer “startersjobs”. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir verdedigde dinsdag deze maatregel in Het Laatste Nieuws. Een “toegangsticket tot de arbeidsmarkt” voor jongeren? Of een zoveelste flater van de regering?

Wat wil dit nu eigenlijk zeggen? Jongeren onder de 21 jaar zullen een lager bruto loon krijgen. Stel je voor, vanaf 1 juli 2018 zal de 20 jarige Julie aan de kassa van een supermarkt minder verdienen dan haar collega van 30. Is er iemand die durft beweren dat Julie minder hard zal werken dan haar oudere collega? Dit is pure discriminatie op basis van leeftijd. Wie heeft de volgende eis al eens gehoord: “Hetzelfde loon voor hetzelfde werk!”. Klinkt redelijk, niet? Het is al decennia lang de roep van vrouwen en mannen om het loon niet te laten afhangen van je geslacht. Onze eis is klaar en duidelijk: laat het loon ook niet afhangen van je leeftijd.

“Ja maar”, ik hoor u al komen, “het nettoloon blijft toch hetzelfde? Zoveel last hebben die jongeren daar toch niet van?” Fout. Wie vaak in contact komt met jongeren weet dat ze zelden blijven hangen in hun eerste job. Dat wordt trouwens ook niet aangemoedigd. We moeten flexibel zijn, ons aanpassen aan de arbeidsmarkt, bijscholingen en omscholingen volgen… [Je kan niet én tegen jongeren zeggen dat ze zich flexibel moeten opstellen én hen tegelijk ontmoedigen om een bijscholing te volgen. Toch is dit exact wat de regering doet.] Wat gebeurt er als je na een jaar werken op zoek moet naar een andere job? Dan krijg je een uitkering. En als je een door de RVA erkende opleiding volgt? Dan ook… Wat bepaalt de omvang van deze uitkering? Ah, juist. Je bruto loon. Wat bepaalt je pensioen later? Juist. Je bruto loon. Deze zomer stelde het Federaal Planbureau al vast dat deze maatregel slechts 565 jobs zou opleveren. Cijfers van het IMF spreken van een kostprijs van €71681 per hoofd. Nu blijkt dat ze bovendien het geld ook uit de zakken van de jongeren zullen halen.

“Maar ze krijgen in ruil een vast contract van onbepaalde duur! Dat is toch een mooie tegenprestatie?” Ik moet toegeven, ik was zelf verrast toen deze voorwaarde werd toegevoegd. Verrast, omdat de regering nu opeens wél mogelijkheden ziet om vaste contracten af te dwingen. Al jaren weerklinkt de roep van verschillende vakbonden en jongerenorganisaties om iets te doen aan de misbruiken die er bestaan in de interim sector. De uitzichtloze opeenvolging van tijdelijk contracten, waar zoveel jongeren het slachtoffer van zijn. En ze zullen er het slachtoffer van blijven, want deze maatregeling biedt geen oplossing voor uitzendkrachten boven de 21, of uitzendkrachten onder de 21 die al een job of ervaring hebben. Voor hen geldt deze maatregel niet. Onze eis is klaar en duidelijk: maak goede afspraken die het misbruik van het systeem van opeenvolgende interim contracten tegengaan.

Het ziet er dus naar uit dat het hier gaat om een duur toegangsticket tot een meer onrechtvaardige arbeidsmarkt. En dit mogen we in het belang van de jongeren niet laten passeren. Nog een laatste voorbeeld om aan te tonen hoe van de pot gerukt deze maatregel eigenlijk is. Net zoals het voor veel jongeren moeilijk is om aan (vast) werk te geraken, is het voor vrouwen nog altijd moeilijk om naar management functies door te groeien. Stel je even voor dat er een paar politici naar buiten komen met de volgende oplossing: we geven die vrouwen gewoon een lager bruto loon. De werkgever content, die vrouw toch ook zeker want ze heeft een job als manager: iedereen content. Het land zou op zijn kop staan.

Nee, aan het loon prutsen van jongeren is geen goede oplossing. In een rechtvaardige samenleving hebben jongeren een volwaardige job waarmee ze genoeg verdienen. Jong zijn kost namelijk geld. Of moeten we allemaal tot ons dertigste in “hotel mama” blijven wonen?

Jeroen Van Ranst - ACV Jongeren

https://www.hln.be/de-krant/startersjobs-voor-jongeren-minder-brutoloon-evenveel-

nettoloon~a43ba09f/http://www.knack.be/nieuws/belgie/5-kanttekeningen-bij-de-verlaging-van-de-minimumlonen-voor-jongeren/article-opinion-878869.html

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/03/17/Belgium-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-Supplementary-Information-44748

 

 

Happening now! De jonge ACV afgevaardigden van de Voeding en Dienstensectoren discussiëren en wisselen alternatieven voor een jeugdloon uit. 'Een gerichte aanpak om alle jongeren aan een goede job te helpen is beter dan een brutoloon verlaging voor iedereen!'

Designed by Freepik

Bij de begrotingsopmaak in oktober 2016 besliste de regering om de brutolonen te verlagen voor jonge werknemers onder de 21.

Begin deze week bleek op aangeven van ACV Jongeren dat dit een zware budgettaire impact kan hebben. Deze maatregel kan de schatkist tientallen miljoenen euro kosten, terwijl de regering bij de begrotingsopmaak nog uitging van een opbrengst van 20 miljoen. Ook de Raad van State is in een advies zeer kritisch over de invoering van lagere jeugdlonen. Bovendien spraken de sociale partners in het ontwerp IPA af om zelf voorstellen uit te werken om  de tewerkstelling van jonge werknemers te bevorderen.
ACV Jongeren is dan ook tevreden dat minister Peeters gisteren besliste om dit plan on hold te zetten. Tegelijk zal ACV Jongeren verder campagne blijven voeren tegen jeugdlonen, totdat dit onzalige plan helemaal is afgevoerd.

ACV Jongeren op het radionieuws om de invoering van de jeugdlonen aan te vechten.

ACV Jongeren: Dit is geen besparingsmaatregel, want Jongerenlonen kosten de staat geld!

Een verlaging van de minimumlonen voor jongeren gaat geld kosten, en vooral: het wordt een maat voor niets. Dat vreest ACV Jongeren.

http://www.demorgen.be/binnenland/-lagere-minimumlonen-kosten-de-staat-geld-b7aa3659/
De Morgen, 24 januari 2017