De Tweede Kamer in Nederland heeft unaniem ingestemd met de aanpassing van de Wet minimum(jeugd)loon in Nederland. In de praktijk betekent dat 22 jarigen vanaf 1 juli 2017 een volwassen loon krijgen. Ook de lonen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar gaan flink omhoog. In 2019 gaat de tweede verhoging in, waardoor ook 21-jarigen kunnen rekenen op het volwassen minimumloon. En te zeggen dat de Regering in België dit wil invoeren...

Meer info: www.youngandunited.nl